betingelser

Herunder kan du downloade vores almindelige betingelser, der svarer til Dansk Trappefabrikant Forenings (DTF’s) salgs- og leveringsbetingelser. Disse finder anvendelse på ethvert kundeforhold hos VejleTrappen A/S, med mindre andet er skriftligt aftalt.