Montering af trappe

Herunder finder du en række gode råd til montering af trappe fra VejleTrappen.

Modtagelse og opbevaring

Ved modtagelse af varen skal køber kontrollere, at leverancen er i overensstemmelse med aftalegrundlaget, og at der ikke forekommer åbenlyse fejl eller skader. Såfremt der konstateres fejl eller skader, skal VejleTrappen A/S øjeblikkeligt kontaktes på tlf. 75 83 33 55, før montagen påbegyndes.

Trappedelene må ikke udsættes for nedbør og skal opbevares indendørs i et opvarmet rum ved en temperatur på mindst 18 grader.

Det er vigtigt, at delene ikke opbevares i rum med en relativ fugtighed uden for intervallet 27-52 %. Dette kan medføre skader på delene samt vanskeliggøre montage. I nyere huse kan der nogle gange være relative luftfugtigheder uden for dette interval. Undersøg derfor, om dette er tilfældet, inden opbevaring af trappedelene.

Montageforhold
Rummet, hvor trappen monteres, skal være opvarmet, og den relative fugtighed skal ligge inden for 27-52 % RF (ved 20°).

Vær særlig opmærksom på, at der ikke er opstillet brændeovn, pejs, varmtvandsbeholdere, installationer eller radiatorer i umiddelbar nærhed af trappen. Træet kan nemlig udtørre som følge af varmestrålingen og derved revne.

Brugen af klima- og ventilationsanlæg i rummet vil ofte medføre, at den relative fugtighed i perioder kommer ud over det foreskrevne fugtighedsinterval. Dette kan forårsage revnedannelser og kraftige knirkelyde i trædelene.

Montagevejledning
Husk at bore for i alle trædele, inden der skrues. Der må ikke anvendes lim i samlingerne. Balustrene skal dog undtagelsesvis limes fast i de dertil beregnede huller eller mod håndlisten, hvis der er tale om firkantede balustre.

1) Læg bagvangen ned på gulvet på højkant.
2) Alle siderne i vangernes udstemninger og i mæglerne skal smøres med den medfølgende smalfugemasse. Dette er vigtigt med henblik på at minimere risikoen for knirkelyde.
3) Trinnene sættes i udstemningerne og fastskrues. Oversiden og forkanten er markeret på de skæve trin i enderne med vinkel. De lige trin skal vendes med den pæne side opad.
4) Vend Vangen, så trinnene står lodret. Forvangen lægges på og fastskrues.

Ved Stødtrin
5) Såfremt der er stødtrin i trappen, skal disse monteres, inden forvangen skrues helt fast.     Dette er for at sikre, at stødtrinnene klemmes mellem vangerne. Enderne på stødtrinene skal smøres med den medfølgende smalfugemasse. Dette er vigtigt med henblik på at minimere risikoen for knirkelyde. I noten under trinene ligges den medfølgende filt.

Fastgørelse
6) Trappeløbet placeres i trappehullet og fastskrues sammen med eventuelle andre trappeløb. Bagvangerne bør normalt fastgøres med ca 10mm ud fra væggen for at kompensere for eventuelle skævheder.
7) Fastgør trappen med karmskruer i væggen min. 1 skrue pr. lb. Meter (eller hvert 2-3 trin)

Baluster
8) Balustrene fastlimes i hullerne på vangen. Ved runde balustre, monteres håndlisterne ned over balustrene og fastgøres gennem mæglerne.
9) Ved nogle af vores firkantede balustre findes der kun dyvler ved start og slut. Balustrene limes og dykkes ind i undersiden af håndlisten. Tryk gerne håndlisten ned når balusteren fastgøres.

Vandret gelænder
10) Balkongelænderet er leveret i overmål og afkortes inden montage. Det monteres til sidst. Fremgangsmåden kan variere alt efter forholdene.

11) Husk at efterspænde trappen. Dækpropper sættes i hullerne, og eventuelle reparationer i overfladerne udføres.

Er du i tvivl kontakt gerne vores montageafdeling, eller find vejledning under downloads

Guide til montering af trappe

I videoen kan du finde hjælp til principperne bag montagen.
Skulle du stadig være i tvivl er vi naturligvis altid behjælpelig 
med råd og vejledning omkring trapper.